13.05.2011 08:38
0

Wpływ opon na zużycie paliwa

Autor: opony.com.pl

Wpływ opon na zużycie paliwa w autach osobowych. Dowiedz się jak stan techniczny, typ opon, ich konstrukcja, rozmiar, rzeźba bieżnika, ciśnienie oraz sposób użytkowania wpływają na zużycie paliwa.

Na każdy pojazd znajdujący się w ruchu działa pięć głównych siły oporu:

  • siły oporu toczenia,
  • siły grawitacyjne,
  • siły bezwładności,
  • siły aerodynamiczne,
  • siły tarcia wewnętrznego.

Aby pokonać każdą z tych sił potrzebna jest energia, pochodząca z paliwa. Z ruchem toczącej się opony nierozłącznie związane jest zjawisko histerezy. Im większa histereza opony, tym lepsza jest jej przyczepność, ale też opory toczenia. Histereza jest główną przyczyną strat energii i oporów toczenia, będących konsekwencją lepkosprężystego charakteru materiałów, z których zbudowana jest opona. Dlatego też wpływ oporów toczenia opon na zużycie paliwa jest oczywisty. Dodatkowo opony mają też swój udział w oporze aerodynamicznym. Osiągane obecnie sprawności silników benzynowych sięgają 35%. W związku z tym taka część paliwa będzie spożytkowana na pokonanie wspomnianych wyżej sił oporu. Z tych 35% chwilowy udział oporów toczenia, w zależności od wielu czynników może wynosić od 10% do 70%.

Budowa opony

Opony radialne mają opory toczenia mniejsze o co najmniej 20% względem opon diagonalnych, ze względu na stosowane w ich przypadku materiały i konstrukcje. Im poszczególne części opony, takie jak boki i bieżnik są cieńsze oraz im mniejsza jest ilość i grubość elementów konstrukcyjnych, tym opory toczenia są mniejsze.

Również masa opony ma wpływ na wielkość oporów toczenia. Zwykle im lżejsza opona, tym mniejsze opory toczenia. Konstruktorzy mogą „odchudzić” oponę przez zmniejszenie grubości poszczególnych elementów i ograniczenie ich ilości. Oszczędność na masie można też uzyskać przez odpowiednie wypracowanie rozmiaru. Często wraz ze wzrostem profilu i obniżeniem szerokości masa opony spada.

Poza niską masą i grubością elementów bardzo istotna jest ich wzajemna pozycja wewnątrz opony, materiały, z których są wykonane, kąty opasań i wzmocnień. Zbyt małą lub zbyt duża liczba elementów może negatywnie wpłynąć na wydajność energetyczną opony, nawet przy niskiej wadze. Krótko mówiąc opona musi być dobrze zaprojektowana.

Aż 60% udziału w oporach toczenia przypada na bieżnik. Zarówno kształt powierzchni kontaktu, rzeźba bieżnika i zastosowane materiały mają ogromny wpływ na zużycie paliwa.

Poprzez dostosowanie geometrii i ułożenia elementów rzeźby bieżnika, jak również położenie rowków i lamelek, w znaczny sposób można zmniejszyć zginanie i odkształcenia co wpływa na mniejsze straty energii poprzez wzrost sztywności opony.

Jednym z ważniejszych elementów związanych z obniżeniem oporów toczenia są odpowiednie mieszanki gumowe. Znaczenie mają tu zastosowane polimery oraz napełniacze i czynnik wulkanizujący. Wśród polimerów wyróżniamy kauczuki naturalne, kauczuki butadienowe i kauczuki butadienowo - styrenowe. Ogólnie im więcej części butadienowych zawiera polimer tym lepiej dla redukcji oporów toczenia.

Jeśli chodzi o napełniacze, stosowane są sadza i krzemionka. Im większe cząsteczki napełniacza, a mniejsza ich ilość tym lepiej dla oporów toczenia. Lepszym rozwiązaniem jest też stosowanie krzemionki wraz ze środkiem wiążącym pod postacią silanów, które umożliwiają połączenie krzemionki z polimerami. Ostatnim elementem mieszanki jest czynnik wulkanizujący pod postacią siarki, która umożliwia przeprowadzenie procesu wulkanizacji.

Nie tylko składniki mieszanki, ale też przebieg procesu jej powstawania i parametry takie jak temperatury i czas trwania poszczególnych etapów mają wpływ na opory toczenia danej mieszanki.

Producenci dobierając skład mieszanki i przebieg produkcyjny, powinni mieć na uwadze zapewnienie małych oporów toczenia, dużej odporności na zużycie i dobrej przyczepności.

tankowanie
W czasie rosnących cen paliw warto poszukać oszczędności wszędzie gdzie to tylko możliwe.

Rozmiar opony

Średnica całkowita, wysokość profilu i szerokość opony to parametry związane z rozmiarem, które mają wpływ na wielkość zużycia paliwa. Po części jest to związane z redukcją masy, o czym pisaliśmy wyżej, po części ze wzrostem sztywności, a po części z oporem aerodynamicznym.

Co do zasady im większa średnica opony i wysokość profilu tym mniejsze opory toczenia. Wynika to z tego, że uginanie opony przy wchodzeniu na powierzchnię kontaktu i przy jej opuszczaniu jest mniej intensywne, gdy promień opony jest większy. Wzrost średnicy opony o 1 centymetr przekłada się średnio na zmniejszenie oporów toczenia o około 1%. Może się jednak zdarzyć, że opona o niskim profilu ze względu na swoją sztywność i w konsekwencji małe straty energii, charakteryzować się będzie również małymi oporami toczenia.

Szerokość opony jest natomiast związana z oporami aerodynamicznymi. Zmniejszenie szerokości opony o 1 centymetr powoduje zmniejszenie współczynnika oporu aerodynamicznego o około 1,5 %.

Szerokość felgi również może wpływać na opory toczenia. Każdy rozmiar opony ma zdefiniowaną nominalną szerokość felgi, na którą został skonstruowany, ma też dopuszczalne szerokości tolerowane, w wielu przypadkach o cal węższe i o cal szersze niż szerokość nominalna. Zmiana felgi może wpływać na sztywność opony i jej mechanikę, a w konsekwencji na kształt i charakter mających miejsce odkształceń.

zuzyta opona
Zużyta opona może mieć ponad 20% mniejsze opory toczenia niż nowa. Jednocześnie bardzo spada przyczepność.

Stan techniczny - zużycie

Wraz ze wzrostem zużycia bieżnika mogą maleć opory toczenia. Cieńsze czoła opony, niższe klocki, ulegające mniejszym zniekształceniom w czasie kontaktu z nawierzchnią, sprawiają przez spadek masy i wzrost sztywności obniżenie oporów toczenia. W pewnych przypadkach różnica oporów toczenia pomiędzy nową oponą, a oponą, która osiągnie limit 1,6 mm wysokości bieżnika może wynosić 20%, a nawet więcej.

Ciśnienie wewnętrzne

Opory toczenia znacznie wzrastają wraz ze spadkiem ciśnienia wewnętrznego w oponie. Niższe ciśnienie zmniejsza ściskanie klocków bieżnika na powierzchni kontaktu, powoduje też wzrost zginania i ścinanie bieżnika. Ciśnienie niższe o 0,3 bara to wzrost oporów toczenia o 6%. Zaś ciśnienie za niskie o 1 bar to już 30% większe opory toczenia, co przekłada się na kilkuprocentowy wzrost zużycia paliwa.

Warunki eksploatacji

Również warunki zewnętrzne w jakich eksploatowana jest opona mają wpływ na opory toczenia. Im wyższa jest temperatura otoczenia, tym mniejsze są opory toczenia. Dzieje się tak z dwóch powodów: po pierwsze jest to związane optymalnymi temperaturami pracy materiałów składowych opony, a po drugie z faktem, że wraz ze wzrostem temperatury wzrasta ciśnienie wewnątrz opony. W takich warunkach opona szybciej osiągnie optymalne ciśnienie i temperaturę pracy.

Obecnie producenci posiadają w swoich ofertach tak zwane opony ekologiczne, które charakteryzują się niskimi oporami toczenia, a co za tym idzie mniejszym spalaniem paliwa. Nie są to jednak opony dla każdego. Jest to dobry wybór dla kierowców preferujących spokojny styl jazdy. Osobom jeżdżącym agresywnie odradza się zakup takich opon, ponieważ niskie opory toczenia wiążą się ze spadkiem przyczepności.

Budowa i eksploatacja opon ma duży wpływ na zużycie paliwa, ale jeszcze ważniejszy jest styl jazdy. Warto jeździć ekonomicznie według zasad tzw. eco-drivingu. Polega to między innymi na jeździe na jak najwyższym możliwym biegu, hamowaniu silnikiem, unikania zbędnego rozgrzewania silnika w czasie postoju, dynamicznym przyspieszaniu itd. W ten sposób można zaoszczędzić jeszcze więcej.Komentarze