21.05.2020 09:34
6

Utrata prawa jazdy za prędkość - nowe przepisy

Autor: opony.com.pl

Od 1 lipca 2020 w terenie zabudowanym dopuszczalna prędkość wyniesie 50 km/h przez całą dobę, natomiast przekroczenie dozwolonej wartości o 50 km/h na godzinę – niezależnie, czy będzie ono miało miejsce na drodze zwykłej, ekspresowej czy autostradzie – będzie wiązać się z utratą prawa jazdy za prędkość. Warto pamiętać także o obowiązku zwalniania przed przejściem dla pieszych oraz pierwszeństwa ludzi zarówno przebywających na pasach, jak i dopiero na nie wkraczających. Stosowanie się do nowych wytycznych pozwoli nam uniknąć nieprzyjemnych sankcji w postaci mandatu, punktów karnych, a także utraty prawa jazdy za prędkość.

Choć nie tak dawno temu musieliśmy przyzwyczajać się do nowych przepisów dotyczących jazdy na suwak i obowiązkowego korytarza ratunkowego, już od 1 lipca 2020 roku będziemy musieli zmierzyć się z kolejnymi nowymi zasadami, które według ustawodawców mają poprawić bezpieczeństwo na drogach. Będą one dotyczyć obniżenia dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym, zatrzymania prawa jazdy za jej przekroczenie, a także obowiązków kierowcy względem pieszych na przejściu. Na jakie zmiany należy się przygotować?

Przekroczenie prędkości a utrata prawa jazdy

W połowie 2020 roku wchodzą w życie nowe przepisy, które – zdaniem rządu – mogą spowodować trzymiesięczną utratę prawa jazdy za prędkość nawet u 40 000 mniej zdyscyplinowanych kierowców w skali roku. Obecnie przekroczenie prędkości o 30 km/h grozi mandatem w wysokości 100-200 zł oraz 4 punktami karnymi. Jadąc 31-40 km/h szybciej niż pozwalają przepisy zostaniemy ukarani kwotą 200-300 zł i 6 punktami, natomiast przemieszczając się 41 do 50 km/h szybciej niż wskazują znaki - zapłacimy 300-400 zł kary, a do naszego konta zostanie doliczonych 8 punktów karnych. Podróżując z prędkością przekraczającą dozwoloną wartość o ponad 51 km/h, możemy spodziewać się mandatu 400-500 zł, 10 punktów karnych oraz utraty dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem.

Przemieszczając się samochodem osobowym, ciężarowym do 3,5 tony oraz motocyklem w terenie zabudowanym utrata prawa jazdy grozi za przekroczenie prędkości 100 km/h w godzinach od 5.00 do 23.00 oraz 110 km/h od 23.00 do 5.00. Kiedy przekroczenie prędkości oznacza utratę prawa jazdy poza obszarem zabudowanym? Może nam ona grozić za podróżowanie w tempie większym, niż: 140 km/h na drodze zwykłej, 150 km/h na drodze dwujezdniowej o 2 pasach w każdą stronę oraz ekspresowej jednojezdniowej, 170 km/h na drodze ekspresowej dwujezdniowej oraz 190 km/h na autostradzie.

Nowe przepisy drogowe od lipca 2020 roku

W myśl najnowszej ustawy dopuszczalna prędkość w terenie zabudowanym będzie wynosiła 50 km/h przez całą dobę. Ponadto według tych wytycznych przekroczenie prędkości o 50 km/h – niezależnie, czy będzie ono miało miejsce w obszarze zabudowanym czy poza nim – będzie skutkowało odebraniem dokumentów na okres 3 miesięcy. Oznacza to, że utrata prawa jazdy za prędkość będzie możliwa także na drodze ekspresowej czy na autostradzie, które dotychczas nie były objęte tym obostrzeniem.

Najnowsze przepisy, które wejdą w życie od 1 lipca 2020 roku będą dotyczyć także zachowania pieszych na przejściach i kierowców względem ludzi przekraczających jezdnię w wyznaczonym miejscach. Obecnie pieszy ma zachować szczególną ostrożność w czasie przechodzenia po pasach, mając na nich pierwszeństwo przed pojazdem. Według nowych zasad szczególna ostrożność będzie obowiązywać go także w trakcie wchodzenia na przejście.

Zmiany będą dotyczyć również samych kierowców zbliżających się do przejścia dla pieszych. Aktualnie mają oni zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na pasach. Od 1 lipca 2020 roku kierowcy będą musieli dodatkowo zwalniać dojeżdżając do przejścia - tak, by nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego będącego na nim lub dopiero wchodzącego na pasy. Dodatkowo kierujący pojazdem będą zobowiązani do ustąpienia pierwszeństwa zarówno człowiekowi będącemu już na pasach, jak i dopiero wchodzącemu na nie.

Konsekwencje przekroczenia prędkości w innych krajach

Wielu kierowców w celach zawodowych czy turystycznych podróżuje samochodem także poza granicami naszego kraju. Zależnie od przepisów prawa drogowego obowiązujących w obcych państwach, również w nich możliwa jest utrata prawa jazdy za prędkość.

Przy jakiej prędkości zabierają prawo jazdy za granicą? Bardzo rygorystyczne przepisy obowiązują u naszego zachodniego sąsiada, który jest częstym celem wycieczek Polaków. W Niemczech wystarczy bowiem przekroczyć dozwoloną prędkość o 21 km/h w terenie zabudowanym, by w razie przyłapania nas na takim łamaniu prawa utracić dokument uprawniający do kierowania pojazdem. Co istotne, sankcja ta obowiązuje jedynie na terenie kraju, w którym została nałożona i może trwać maksymalnie do 2 miesięcy. W Polsce nadal możemy prowadzić samochód do czasu odzyskania zabranego w Niemczech prawa jazdy, a w przypadku policyjnej kontroli co najwyżej otrzymamy mandat za brak samego dokumentu.

Kiedy przekroczenie prędkości oznacza utratę prawa jazdy w innych państwach? Na Słowacji dokument stracimy za podróżowanie w tempie większym niż 111 km/h w terenie zabudowanym, 151 km/h w terenie niezabudowanym oraz 191 km/h na autostradach. W Chorwacji – gdzie wielu Polaków dociera na urlop własnym samochodem – utrata prawa jazdy za prędkość grozi w chwili przekroczenia 101 km/h w terenie zabudowanym i 141 km/h w niezabudowanym oraz 191 km/h na autostradzie. Niezwykle surowe przepisy obowiązują między innymi w Norwegii czy Szwajcarii, gdzie jazda w obszarze zabudowanym z prędkością 75-76 km/h wiąże się z odebraniem dokumentu, a powyżej 96-100 km/h grozi także  - nierzadko bezwarunkową – karą więzienia. Wybierając się w podróż za granicę warto dokładnie zapoznać się z dozwolonymi prędkościami w poszczególnych terenach oraz sankcjami, które mogą nam grozić za złamanie prawa drogowego.
Zachowanie kierowców względem pieszych w myśl obecnych i przyszłych przepisówKomentarze