29.06.2011 14:23
3

Jak montuje się opony?

Autor: opony.com.pl

Nie ważne czy kupujemy opony w Internecie, czy w zakładzie wulkanizacyjnym, czy też z innego źródła, poprawnie przeprowadzony montaż opony na feldze jest kwestią fundamentalną. Sprawdź jak przebiega.

Przedstawimy sekwencję czynności, jakie są wykonywane przez personel w czasie montażu opon na feldze. Nie ulega wątpliwości, że zadanie to należy powierzyć profesjonalistom, posiadającym odpowiednie przeszkolenie i narzędzia. Sami, jeśli nie spełniamy tych dwóch warunków nie możemy się zabierać za zakładanie opony na felgę. Właściwy dobór opon i odpowiednio przeprowadzona procedura montażu jest konieczna dla zapewnia bezpieczeństwa, osiągów oraz długiej i bezawaryjnej eksploatacji.

Montaż opony na feldze

Pierwszym etapem powinno być sprawdzenie, czy wszystkie elementy, a więc opona, felga i samochód są ze sobą dobrze dobrane. Odpowiedni rozmiar opony dla swojego samochodu można sprawdzić w internetowych narzędziach, a przy szukaniu alternatywnych rozmiarów pomocny może okazać się kalkulator zamienników. W przypadku opon, które były użytkowane w poprzednich sezonach, należy upewnić się, czy nie posiadają one defektów, przebić czy uszkodzeń boków lub bieżnika. By uniknąć takich przykrych niespodzianek, warto zapoznać się ze sposobem na odpowiednie przechowywanie opon i felg.

Ważnym elementem jest dokładne oczyszczenie opony oraz obrzeża obręczy, zwłaszcza usunięcie ewentualnych ognisk rdzy i zabezpieczenie tych miejsc przed dalszą korozją. Należy też sprawdzić, czy we wnętrzu opony nie ma obcych ciał.

Opony kierunkowe i asymetryczne przy montażu bezwzględnie muszą być zakładane zgodnie z kierunkiem rotacji i stroną zewnętrzna/wewnętrzna zgodnie z oznaczeniami umieszczonymi na boku opony.

Po tych czynnościach wstępnych można przystąpić do właściwego montażu. Felgę należy umieścić krótszą półką osadczą do góry. Kolejnym etapem montażu opony powinno być założenie zaworu. Jest on bardzo ważnym elementem zapewniającym szczelność opony oraz możliwość sprawdzania ciśnienia i pompowania opony. Jeśli zawór jest spękany bezwzględnie powinien być wymieniony. Wielu producentów zaleca wymianę zaworu przy każdym montażu opony.

wentyl opony
Zawór najlepiej wymienić na nowy przy każdym montażu opon.

 

W przypadku zaworu gumowego instalacja odbywa się z wykorzystaniem pasty montażowej i narzędzia do przeciągania zaworów. W przypadku zaworu metalowego, zalecana jest natomiast wymiana uszczelki. Każdy zawór powinien być wyposażony również nakrętkę. Chroni ona wnętrze zaworu przed wilgocią i zabrudzeniami. Po zamontowaniu zaworu można przystąpić do nasmarowania felgi i stopek opony na całym obwodzie. W tym celu należy używać odpowiednich past, która nie mają negatywnego wpływu na gumę.

Następnie należy ustawić ramię montażownicy w taki sposób, aby odległość między krawędzią felgi, a stopką montażową wynosiła 2-3 mm i umieścić nachyloną oponę na górnej krawędzi felgi ustawiając zawór na godzinie 5-ej względem ramienia montażownicy. W dalszej kolejności należy umieścić stopkę opony na stopce montażowej i uruchomić talerz montażownicy, kierując oponę do wnęki felgi. Te same czynności należy powtórzyć dla drugiej stopki opony, dbając o to, aby stopka opony została właściwie umieszczona we wgłębieniu felgi. Następnie można uwolnić ramię montażownicy i zdjąć koło ze stołu montażownicy.

Pompowanie podczas montażu opon

Gdy opona jest założona na felgę, aby móc ją użytkować musi ona zostać jeszcze napompowana. Do pompowania należy stosować urządzenia przewidziane do poszczególnych rodzajów opon, pozwalające na kontrolę ciśnienia i posiadające ograniczenie ciśnienia maksymalnego. W czasie pompowania osoba obsługująca nie powinna znajdować się w bezpośredniej bliskości. Dla zapewnienia właściwego osadzenia opona pompowana jest na chwilę do bardzo wysokiego ciśnienia, zwykle 3,5 atmosfer. Maksymalną dopuszczalną wartość ciśnienia często możemy odczytać z boku opony. Pompowanie powinno się odbywać z wyjętą wewnętrzną częścią zaworu. Operator weryfikuje prawidłowość osadzenia opony w feldze. Następnie po uprzednim obniżeniu ciśnienia montowana jest wkładka zaworu, ciśnienie korygowane jest do zalecanej wartości, które pokazuje tabela ciśnień.

Wyważanie opony

Po założeniu opony na felgę konieczne jest wyważenie koła. Wyważenie zapewnia wyeliminowanie nieuniknionej niejednorodności masy opony i felgi. Efektem braku wyważenia są wibracje powodujące dyskomfort, ale też przedwczesne zużycie opon, elementów zawieszenia i układu kierowniczego.

Jeśli stare opony nosiły ślady nierównego zużycia, warto przeprowadzić ocenę stanu zawieszenia oraz kontrolę zbieżności i geometrii. Pozwoli to uniknąć nieregularnego i przyśpieszonego zużycia nowych opon.Komentarze