Fulda CONVEO STAR 225/75R16 121/120 P C

PRODUCENT
MODEL CONVEO STAR
ROZMIAR 225/75R16
SEZON letnie
POJAZD dostawcze
INDEKS PRĘDKOŚCI P
INDEKS NOŚNOŚCI 121/120Przeczytaj opinie o oponie Fulda CONVEO STAR

5/6

Ilość opinii: 14

Opona Fulda Conveo Star to typ opony letniej, która zaliczana jest do klasy średniej tzw. 'medium'. Marka Fulda to część znanego koncernu Goodyear, jednego z liderów w swojej branży.  Opona Fulda Conveo Star oferuje jej posiadaczom znaczny poziom bezpieczeństwa, uwzględniając szczególnie mokrą nawierzchnię. Gwarantuje znakomitą ochronę przez zjawiskiej aquaplaningu oraz zapewnia odpowiedni poziom przyczepności. Dodatkowo zapewnia również precyzję prowadzenia, odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz znaczne osiągi.

Opona Fulda Conveo Star to nowoczesny typ opony przeznaczonej dla samochodów segmentu dostawczego. Opona Fulda Conveo Star charakteryzuje się zrównoważeniem osiągów bez względu na rodzaj nawierzchni. Opona Fulda Conveo Star jest wyposażona w bieżnik o budowie pięciożebrowej. Wysoka przeczepność oraz kontrola trakcji to zalety uzyskane dzięki zastosowaniu czterech głębokich, obwodowo wkomponowanych rowków. Woda z centralnej części bieżnika jest tym samym sprawnie odprowadzana na boki, co sprawia, że opona Fulda Conveo Star ma ciągły kontakt z podłożem. Rzeźba zapewnia ochronę przed wspomnianym wyżej zjawiskiem aquaplaningu.  Powierzchnia klocków i bloków bieżnika pokryta jest drobnymi nacięciami, które poprawiają osiągi podczas jazdy w deszczu. Opona Fulda Conveo Star została wyposażona w stalową konstrukcję, która zapewnia wysoką odporność opony. Zapobiega to odkształceniom, które mogą powstawać na skutek znacznych obciążeń, na które narażona jest opona Fulda Conveo Star, będąca typem opony dostawczej. Karkas opony charakteryzuje się wysoką odpornością, co przyczynia się do stabilizacji toru jazdy. Inżynierowie zadbali również o równomierne rozłożenie nacisków.  Zastosowany tutaj został szeroki bieżnik, który składa się z bardzo mocnych klocków w strefie centralnej oraz wytrzymałych bloków na barkach opony. Podczas konstruowania opony Fulda Conveo Star zoptymalizowano przenoszenie sił, które gwarantuje równomierne zużywanie się bieżnika. Ma to wpływ na osiąganie przez oponę Fulda Conveo Star znacznych przebiegów. Trwałość oraz elastyczność to jedne z głównych cech mieszanki gumowej, jaka zastosowana została do produkcji opony Fulda Conveo Star. Liczne rowki bardzo dobrze rozprowadzają ciepło, które powstaje podczas toczenia opony.

Opona Fulda Conveo Star to opona przeznaczona do użytku w sezonie letnim. Została ona stworzona z myślą o samochodach dostawczych, minibusach czy lekkich ciężarówkach. Charakteryzuje się bezpieczeństwem i wytrzymałością. Gwarantuje także osiąganie znacznych przebiegów oraz zachowanie swoich właściwości przez cały okres eksploatacji. Pozwala kierowcom na jazdę z maksymalnym załadunkiem, będąc przy tym oszczędnym rozwiązaniem.

Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Pneumant, Dębica

Firma Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. (w stosunku do opon marek: Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Pneumant) oraz Firma Oponiarska Dębica S.A. (w stosunku do opon marki Dębica), zwane dalej odpowiednio Gwarantem, udzielają gwarancji na sprzedawane przez Gwaranta opony.
Terytorialny zakres gwarancji ogranicza się do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.

II. OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

 1. Gwarancją objęte są wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w oponach a stanowiące w szczególności wady wykonawstwa, wady materiałowe lub wady konstrukcyjne, o ile ujawnią się one w ciągu terminu określonego jak poniżej:
  • opony osobowe, dostawcze, 4x4 oraz motocyklowe - 5 lat od daty zakupu lub od daty produkcji.
  • opony ciężarowe pod marką Goodyear oraz Dunlop - 4 lata od daty zakupu lub 5 lat od daty produkcji, gwarancja nie obejmuje opon starszych jak 8 lat.
  • opony ciężarowe pod marką Sava oraz Fulda - 3 lata od daty zakupu lub 4 lata od daty produkcji, gwarancja nie obejmuje opon starszych niż 8 lat.
 2. Zgłoszenia reklamacji należy dokonać w punkcie zakupu opon.
 3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest:
  • wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego na formularzu opracowanym przez Gwaranta
  • dostarczenie reklamowanej opony do punktu przyjmującego reklamację
  • zgłoszenie reklamacji na zakłócenia jazdy (bicie, ściąganie, wibracje) oraz nierówności na boku niezwłocznie po rozpoczęciu eksploatacji tj. przy zużyciu opony nie więcej niż 10%.
 4. Od decyzji Gwaranta rozstrzygającej o uznaniu bądź nie uznaniu reklamacji, nie służy odwołanie do Gwaranta.
 5. W przypadku nie uznania reklamacji ewentualny zwrot opon odbywa się na koszt Klienta.
 6. Reklamacja winna być rozpatrzona w ciągu 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji w sposób określony w punktach 2 i 3.
 7. Niniejszą gwarancją nie są objęte jakiekolwiek opony z nieczytelnym/usuniętym numerem DOT i/lub nr fabrycznym i/lub datą produkcji, naprawiane, pogłębiane, bieżnikowane poza producentem oraz opony zużyte poniżej granicznej głębokości bieżnika TWI.
 8. Niniejszą gwarancją nie są również objęte opony uszkodzone wskutek, między innymi:
  • nieprawidłowego transportu, przechowywania i użytkowania opon, podczas których opona jest narażona m.in. na: odkształcenia wynikające z nadmiernych nacisków, uderzeń i udarów, oddziaływania substancji chemicznych (m.in. kwasów, zasad i innych materiałów żrących, materiałów ropopochodnych oraz ozonu i wysokich temperatur.
  • używania opon niezgodnie z przeznaczeniem i/lub parametrami technicznymi.
  • nieprawidłowego montażu lub demontażu np. bez użycia pasty monterskiej, w tym montażu opony na obręcz o niewłaściwym rozmiarze lub typie, lub na obręcz, która jest uszkodzona i/lub skorodowana oraz zastosowania podczas montażu dętki, ochraniacza lub zaworu o nieprawidłowym typie i wymiarze, innym niż zalecane przez producenta.
  • eksploatacji nadmiernie obciążonego pojazdu, powodującej przekroczenie dopuszczalnej nośności opon i/lub dopuszczalnych nacisków na osie wyszczególnionych na tabliczce znamionowej pojazdu i dozwolonej przepisami.
  • jazdy z nadmierną prędkością, nieprawidłowej techniki jazdy a w szczególności gwałtownego hamowania, przyspieszania i jazdy z zablokowanymi kołami.
  • niewłaściwego stanu technicznego pojazdu, w tym m.in. nieprawidłowej geometrii zawieszenia, nie wyważenia kół, uszkodzonych lub zużytych amortyzatorów, poduszek, tulei metalowo-gumowych, sprężyn, resorów, drążków reakcyjnych i innych elementów zawieszenia, a także nieprawidłowo działających systemów hamulcowych oraz antypoślizgowych (ABS, EBS, ASR, ESP).
  • eksploatacji opon z nieprawidłowym ciśnieniem wewnętrznym (za wysokim lub zbyt niskim).
  • nadmiernego zużycia wynikającego z eksploatacji pojazdu w ekstremalnych warunkach drogowych i pogodowych, oraz użycia opon w zawodach sportowych lub w innych wydarzeniach mających cechy współzawodnictwa sportowego.
  • przecięcia, przebicia oraz zakleszczenia ciała obcego pomiędzy kołami bliźniaczymi, stosowania łańcuchów, uderzenia o przeszkodę czołem bieżnika, barkiem lub bokiem opony, najechaniem na krawężnik, wyrwę w jezdni, wypadku lub kolizji itp.
  • szybkiego lub nierównomiernego zużycia bieżnika, w tym tzw. "poząbkowania".
  • odłupania, wyszarpania gumy bieżnika.
  • umyślnego działania powodującego uszkodzenie opony.
  • naturalnego procesu starzenia się gumy.
 9. Gwarancja na oponę nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu, za czasową niesprawność pojazdu, niewygodę oraz związane ze złożeniem reklamacji niedogodności lub koszty.
 10. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta (wobec Sprzedawcy) wynikających z niezgodności towaru z umową w oparciu o Ustawę z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

Gwarancja jest ważna przez okres 24 miesięcy od daty zakupu i do głebokości 1,6mm mierzonej na punkcie pomiarowym TWI. W przypadku zakupu detalicznego prosimy o zachowanie paragonu z podanym numerem; transakcji. Paragon stanowi podstawę do roszczeń reklamacyjnych. W przypadku zauważenia wady, bądź uszkodzenia opony prosimy o niezwłoczny kontakt i dostarczenie wadliwej opony na obręczy koła. Do reklamacji przyjmowane są opony bez jakichkolwiek śladów napraw.

III. ZASADY ROZLICZANIA UZNANYCH REKLAMACJI

 1. W przypadku uznania zgłoszonej reklamacji dokonuje się wymiany opony na fabrycznie nową a w przypadku przerwania produkcji reklamowanej opony dokonuje się zwrotu ceny zakupu opony, przy czym w przypadku wymiany opony, wymiana może nastąpić po wpłaceniu przez klienta kwoty odpowiadającej procentowemu stopniowi zużycia reklamowanej opony, a w przypadku zwrotu ceny zakupu opony, zwrot nastąpi z potrąceniem kwoty odpowiadającej procentowemu stopniu zużycia reklamowanej opony.
 2. Procentowy stopień zużycia reklamowanej opony oblicza się poprzez pomiar pozostałej głębokości bieżnika reklamowanej opony i porównanie jej z głębokością bieżnika opony nowej wg następującego wzoru:

  100 [1-(aktualna głębokość rzeźby w mm) / (głębokość rzeźby w nowej oponie w mm)]%