Goodyear Ultra Grip 7+ 195/55R16 87 H *, MFS

PRODUCENT
MODEL Ultra Grip 7+
ROZMIAR 195/55R16
SEZON zimowe
POJAZD osobowe
INDEKS PRĘDKOŚCI H
INDEKS NOŚNOŚCI 87Przeczytaj opinie o oponie Goodyear Ultra Grip 7+

5/6

Ilość opinii: 196

Opona Goodyear UltraGrip 7+ jest zimową oponą należącą do klasy premium (wysokiej). Powodzenie opony Goodyear UltraGrip7 zachęciło koncern Goodyear do stworzenia jeszcze lepszego produktu. Opona Goodyear UltraGrip 7+ została przygotowana na bazie mieszanki, która sprawdza się w najtrudniejszych warunkach pogodowych. Przemyślana konstrukcja bieżnika i nowoczesna mieszanka czynią z opony Goodyear UltraGrip 7+ bardzo atrakcyjną propozycję dla kierowców ceniących bezpieczeństwo i komfort. Test przeprowadzony w październiku 2005 roku przez ADAC wskazał dwa rozmiary opisywanej opony (175/65 R14 T oraz 195/65 R15 T) jako godne polecenia, gdyż dano im w nim maksymalną ocenę.

Opona Goodyear UltraGrip 7+ posiada komponent polimerowy nowej generacji, który pozwala zachować elastyczność oraz odporność na wahania temperatury. Przyczepność i wysokie osiągi to kolejna zaleta opony, która ma świetnie się sprawować na nawierzchniach pokrytych śniegiem lub lodem. Wzór bieżnika przypomina podwójną literę "V" i składa się z kierunkowych rowków, które umożliwiają sprawne działanie opony nawet na błocie pośniegowym. Nowa generacja lameli waflowych (3D-BIS) zapewnia świetną przyczepność oraz trakcję. Oprócz tego, opona gwarantuje płynną i komfortową jazdę bez względu na warunki zastane na drodze. Opona Goodyear UltraGrip 7+ została zaopatrzona również w unikalną konstrukcje opasania. Dzięki temu, udało się zmniejszyć opory tłoczenia do 8%, a co za tym idzie, ograniczyć zużycie paliwa oraz ilość dwutlenku węgla, który trafia do atmosfery. Właściwości opony przyczyniają się także do zmniejszenia ryzyka wystąpienia aquaplaningu oraz podnoszą odporność na ścieranie. Nacięcia na klockach bieżnika ułatwiają wydajne usuwanie błota pośniegowego i wody na boki, tymczasem głębokie rowki pozwalają osiągnąć maksymalne osiągi na śliskiej powierzchni. Opona Goodyear UltraGrip 7+ prezentuje ponadto skuteczny rozkład obciążenia i wydłużony czas styku opony z podłożem. W rezultacie opona gwarantuje bezpieczeństwo na wysokim poziomie nawet przy intensywnych opadach i umożliwia utrzymanie zadowalającej precyzji prowadzenia i ograniczenia hałasu generowanego podczas toczenia.

Opona Goodyear UltraGrip 7+ to przykład zimowej opony, która została przygotowana z myślą o autach wyższej klasy. Część z dostępnych rozmiarów tego modelu została wyposażona w dodatkowe zmocnienie (XL) bądź ochraniacz felg. Opona Goodyear UltraGrip 7+ jest również dostępna dla samochodów dostawczych. Zmieniony skład mieszanki powoduje to, że należy unikać łączenia osi Goodyear UltraGrip 7+ ze starszym modelem UltraGrip 7.

Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Pneumant, Dębica

Firma Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. (w stosunku do opon marek: Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Pneumant) oraz Firma Oponiarska Dębica S.A. (w stosunku do opon marki Dębica), zwane dalej odpowiednio Gwarantem, udzielają gwarancji na sprzedawane przez Gwaranta opony.
Terytorialny zakres gwarancji ogranicza się do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.

II. OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

 1. Gwarancją objęte są wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w oponach a stanowiące w szczególności wady wykonawstwa, wady materiałowe lub wady konstrukcyjne, o ile ujawnią się one w ciągu terminu określonego jak poniżej:
  • opony osobowe, dostawcze, 4x4 oraz motocyklowe - 5 lat od daty zakupu lub od daty produkcji.
  • opony ciężarowe pod marką Goodyear oraz Dunlop - 4 lata od daty zakupu lub 5 lat od daty produkcji, gwarancja nie obejmuje opon starszych jak 8 lat.
  • opony ciężarowe pod marką Sava oraz Fulda - 3 lata od daty zakupu lub 4 lata od daty produkcji, gwarancja nie obejmuje opon starszych niż 8 lat.
 2. Zgłoszenia reklamacji należy dokonać w punkcie zakupu opon.
 3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest:
  • wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego na formularzu opracowanym przez Gwaranta
  • dostarczenie reklamowanej opony do punktu przyjmującego reklamację
  • zgłoszenie reklamacji na zakłócenia jazdy (bicie, ściąganie, wibracje) oraz nierówności na boku niezwłocznie po rozpoczęciu eksploatacji tj. przy zużyciu opony nie więcej niż 10%.
 4. Od decyzji Gwaranta rozstrzygającej o uznaniu bądź nie uznaniu reklamacji, nie służy odwołanie do Gwaranta.
 5. W przypadku nie uznania reklamacji ewentualny zwrot opon odbywa się na koszt Klienta.
 6. Reklamacja winna być rozpatrzona w ciągu 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji w sposób określony w punktach 2 i 3.
 7. Niniejszą gwarancją nie są objęte jakiekolwiek opony z nieczytelnym/usuniętym numerem DOT i/lub nr fabrycznym i/lub datą produkcji, naprawiane, pogłębiane, bieżnikowane poza producentem oraz opony zużyte poniżej granicznej głębokości bieżnika TWI.
 8. Niniejszą gwarancją nie są również objęte opony uszkodzone wskutek, między innymi:
  • nieprawidłowego transportu, przechowywania i użytkowania opon, podczas których opona jest narażona m.in. na: odkształcenia wynikające z nadmiernych nacisków, uderzeń i udarów, oddziaływania substancji chemicznych (m.in. kwasów, zasad i innych materiałów żrących, materiałów ropopochodnych oraz ozonu i wysokich temperatur.
  • używania opon niezgodnie z przeznaczeniem i/lub parametrami technicznymi.
  • nieprawidłowego montażu lub demontażu np. bez użycia pasty monterskiej, w tym montażu opony na obręcz o niewłaściwym rozmiarze lub typie, lub na obręcz, która jest uszkodzona i/lub skorodowana oraz zastosowania podczas montażu dętki, ochraniacza lub zaworu o nieprawidłowym typie i wymiarze, innym niż zalecane przez producenta.
  • eksploatacji nadmiernie obciążonego pojazdu, powodującej przekroczenie dopuszczalnej nośności opon i/lub dopuszczalnych nacisków na osie wyszczególnionych na tabliczce znamionowej pojazdu i dozwolonej przepisami.
  • jazdy z nadmierną prędkością, nieprawidłowej techniki jazdy a w szczególności gwałtownego hamowania, przyspieszania i jazdy z zablokowanymi kołami.
  • niewłaściwego stanu technicznego pojazdu, w tym m.in. nieprawidłowej geometrii zawieszenia, nie wyważenia kół, uszkodzonych lub zużytych amortyzatorów, poduszek, tulei metalowo-gumowych, sprężyn, resorów, drążków reakcyjnych i innych elementów zawieszenia, a także nieprawidłowo działających systemów hamulcowych oraz antypoślizgowych (ABS, EBS, ASR, ESP).
  • eksploatacji opon z nieprawidłowym ciśnieniem wewnętrznym (za wysokim lub zbyt niskim).
  • nadmiernego zużycia wynikającego z eksploatacji pojazdu w ekstremalnych warunkach drogowych i pogodowych, oraz użycia opon w zawodach sportowych lub w innych wydarzeniach mających cechy współzawodnictwa sportowego.
  • przecięcia, przebicia oraz zakleszczenia ciała obcego pomiędzy kołami bliźniaczymi, stosowania łańcuchów, uderzenia o przeszkodę czołem bieżnika, barkiem lub bokiem opony, najechaniem na krawężnik, wyrwę w jezdni, wypadku lub kolizji itp.
  • szybkiego lub nierównomiernego zużycia bieżnika, w tym tzw. "poząbkowania".
  • odłupania, wyszarpania gumy bieżnika.
  • umyślnego działania powodującego uszkodzenie opony.
  • naturalnego procesu starzenia się gumy.
 9. Gwarancja na oponę nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu, za czasową niesprawność pojazdu, niewygodę oraz związane ze złożeniem reklamacji niedogodności lub koszty.
 10. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta (wobec Sprzedawcy) wynikających z niezgodności towaru z umową w oparciu o Ustawę z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

Gwarancja jest ważna przez okres 24 miesięcy od daty zakupu i do głebokości 1,6mm mierzonej na punkcie pomiarowym TWI. W przypadku zakupu detalicznego prosimy o zachowanie paragonu z podanym numerem; transakcji. Paragon stanowi podstawę do roszczeń reklamacyjnych. W przypadku zauważenia wady, bądź uszkodzenia opony prosimy o niezwłoczny kontakt i dostarczenie wadliwej opony na obręczy koła. Do reklamacji przyjmowane są opony bez jakichkolwiek śladów napraw.

III. ZASADY ROZLICZANIA UZNANYCH REKLAMACJI

 1. W przypadku uznania zgłoszonej reklamacji dokonuje się wymiany opony na fabrycznie nową a w przypadku przerwania produkcji reklamowanej opony dokonuje się zwrotu ceny zakupu opony, przy czym w przypadku wymiany opony, wymiana może nastąpić po wpłaceniu przez klienta kwoty odpowiadającej procentowemu stopniowi zużycia reklamowanej opony, a w przypadku zwrotu ceny zakupu opony, zwrot nastąpi z potrąceniem kwoty odpowiadającej procentowemu stopniu zużycia reklamowanej opony.
 2. Procentowy stopień zużycia reklamowanej opony oblicza się poprzez pomiar pozostałej głębokości bieżnika reklamowanej opony i porównanie jej z głębokością bieżnika opony nowej wg następującego wzoru:

  100 [1-(aktualna głębokość rzeźby w mm) / (głębokość rzeźby w nowej oponie w mm)]%