Goodyear CARGO G91 225/75R16 121/120 P C

PRODUCENT
MODEL CARGO G91
ROZMIAR 225/75R16
SEZON letnie
POJAZD dostawcze
INDEKS PRĘDKOŚCI P
INDEKS NOŚNOŚCI 121/120Przeczytaj opinie o oponie Goodyear CARGO G91

5/6

Ilość opinii: 26

Opona Goodyear Cargo G91 to typ opony letniej zaliczanej do klasy wysokiej (tzw. premium). Opona Cargo G91 stworzona przez koncern Goodyear cechuje się dobrym zachowaniem na nawierzchni każdego rodzaju. Dzięki jej użytkowi, zapewniona jest dobra przyczepność, odporność na aquaplaning oraz dokładne sterowanie. Poprzez użycie specjalnego wzoru bieżnika i wytrzymałej mieszanki zapewnione zostały wysokie przebiegi.

Opona Goodyear Cargo G91 jest nowoczesną opona transportową, wyprodukowaną przy zastosowaniu nowatorskiej technologii nazwanej Unisteel. Opona Goodyear Cargo 91 posiada stalową plecionkę w wewnętrznej strukturze, dzięki czemu zwiększona została jej nośność. Odporność na rozciąganie została zapewniona poprzez wzmocnienie konstrukcji karkasu. Zapobiega to również powstawaniu odkształceń, zmniejsza opory toczenia i gwarantuje dobre przenoszenie nacisków. Wzór opony Goodyear Cargo G91został stworzony z czterech żeber umożliwiających dokładne prowadzenia. Klocki bieżnika tworzące ciągłą i sztywną strukturę powodują precyzyjne przenoszenie ruchów kierownicy na drogę, a także płynną trakcję. Producenci zastosowali głęboką rzeźbę opony, dzięki czemu zagwarantowany jest równomierny rozkład nacisków, dzięki czemu bieżnik opony Goodyear Cargo G91 zużywa się równomiernie i powoli, przez co zwiększone zostają przebiegi oraz wydłużony jest czas eksploatacji. Aby uzyskać lepszą przyczepność i kierowalność podczas niekorzystnych warunków, takich jak mokra nawierzchnia, zastosowano radialne nacięcia i trzy głębokie rowki obwodowe, co sprawia, że woda zostaje skutecznie i przede wszystkim szybko usuwana poza powierzchnie opony. Opony Goodyear Cargo G91 wykazują także wysoką odporność na zjawisko aquaplaningu. Podczas długiej jazdy z załadunkiem o wysokiej masy, w wyniku silnych tarć emitowane jest ciepło więc w oponach Goodyear Cargo G91 zastosowano karbowane nacięcia, zapobiegające nagrzewaniu się bieżnika. Przy produkcji opony Goodyear Cargo G91 zastosowano wysokiej jakości mieszankę, odporną na wysokie temperatury, a przy tym jest wyjątkowo wytrzymała – redukuje opory toczenia i redukuje zużycie paliwa.

Opona Goodyear Cargo G91 jest letnią oponą, przeznaczoną do użytku w samochodach dostawczych. Stworzono ją z myślą o bezpiecznym przewożeniu ładunków o wysokiej masie. Opona Goodyear Cargo G91 jest oszczędna, a przy tym bezpieczna – posiada wytrzymały bieżnik gwarantujący długi czas eksploatacji, a dobra konstrukcja i odpowiednio dobrana mieszanka są elementami, które gwarantują wysokie walory trakcyjne.

Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Pneumant, Dębica

Firma Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. (w stosunku do opon marek: Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Pneumant) oraz Firma Oponiarska Dębica S.A. (w stosunku do opon marki Dębica), zwane dalej odpowiednio Gwarantem, udzielają gwarancji na sprzedawane przez Gwaranta opony.
Terytorialny zakres gwarancji ogranicza się do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.

II. OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

 1. Gwarancją objęte są wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w oponach a stanowiące w szczególności wady wykonawstwa, wady materiałowe lub wady konstrukcyjne, o ile ujawnią się one w ciągu terminu określonego jak poniżej:
  • opony osobowe, dostawcze, 4x4 oraz motocyklowe - 5 lat od daty zakupu lub od daty produkcji.
  • opony ciężarowe pod marką Goodyear oraz Dunlop - 4 lata od daty zakupu lub 5 lat od daty produkcji, gwarancja nie obejmuje opon starszych jak 8 lat.
  • opony ciężarowe pod marką Sava oraz Fulda - 3 lata od daty zakupu lub 4 lata od daty produkcji, gwarancja nie obejmuje opon starszych niż 8 lat.
 2. Zgłoszenia reklamacji należy dokonać w punkcie zakupu opon.
 3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest:
  • wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego na formularzu opracowanym przez Gwaranta
  • dostarczenie reklamowanej opony do punktu przyjmującego reklamację
  • zgłoszenie reklamacji na zakłócenia jazdy (bicie, ściąganie, wibracje) oraz nierówności na boku niezwłocznie po rozpoczęciu eksploatacji tj. przy zużyciu opony nie więcej niż 10%.
 4. Od decyzji Gwaranta rozstrzygającej o uznaniu bądź nie uznaniu reklamacji, nie służy odwołanie do Gwaranta.
 5. W przypadku nie uznania reklamacji ewentualny zwrot opon odbywa się na koszt Klienta.
 6. Reklamacja winna być rozpatrzona w ciągu 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji w sposób określony w punktach 2 i 3.
 7. Niniejszą gwarancją nie są objęte jakiekolwiek opony z nieczytelnym/usuniętym numerem DOT i/lub nr fabrycznym i/lub datą produkcji, naprawiane, pogłębiane, bieżnikowane poza producentem oraz opony zużyte poniżej granicznej głębokości bieżnika TWI.
 8. Niniejszą gwarancją nie są również objęte opony uszkodzone wskutek, między innymi:
  • nieprawidłowego transportu, przechowywania i użytkowania opon, podczas których opona jest narażona m.in. na: odkształcenia wynikające z nadmiernych nacisków, uderzeń i udarów, oddziaływania substancji chemicznych (m.in. kwasów, zasad i innych materiałów żrących, materiałów ropopochodnych oraz ozonu i wysokich temperatur.
  • używania opon niezgodnie z przeznaczeniem i/lub parametrami technicznymi.
  • nieprawidłowego montażu lub demontażu np. bez użycia pasty monterskiej, w tym montażu opony na obręcz o niewłaściwym rozmiarze lub typie, lub na obręcz, która jest uszkodzona i/lub skorodowana oraz zastosowania podczas montażu dętki, ochraniacza lub zaworu o nieprawidłowym typie i wymiarze, innym niż zalecane przez producenta.
  • eksploatacji nadmiernie obciążonego pojazdu, powodującej przekroczenie dopuszczalnej nośności opon i/lub dopuszczalnych nacisków na osie wyszczególnionych na tabliczce znamionowej pojazdu i dozwolonej przepisami.
  • jazdy z nadmierną prędkością, nieprawidłowej techniki jazdy a w szczególności gwałtownego hamowania, przyspieszania i jazdy z zablokowanymi kołami.
  • niewłaściwego stanu technicznego pojazdu, w tym m.in. nieprawidłowej geometrii zawieszenia, nie wyważenia kół, uszkodzonych lub zużytych amortyzatorów, poduszek, tulei metalowo-gumowych, sprężyn, resorów, drążków reakcyjnych i innych elementów zawieszenia, a także nieprawidłowo działających systemów hamulcowych oraz antypoślizgowych (ABS, EBS, ASR, ESP).
  • eksploatacji opon z nieprawidłowym ciśnieniem wewnętrznym (za wysokim lub zbyt niskim).
  • nadmiernego zużycia wynikającego z eksploatacji pojazdu w ekstremalnych warunkach drogowych i pogodowych, oraz użycia opon w zawodach sportowych lub w innych wydarzeniach mających cechy współzawodnictwa sportowego.
  • przecięcia, przebicia oraz zakleszczenia ciała obcego pomiędzy kołami bliźniaczymi, stosowania łańcuchów, uderzenia o przeszkodę czołem bieżnika, barkiem lub bokiem opony, najechaniem na krawężnik, wyrwę w jezdni, wypadku lub kolizji itp.
  • szybkiego lub nierównomiernego zużycia bieżnika, w tym tzw. "poząbkowania".
  • odłupania, wyszarpania gumy bieżnika.
  • umyślnego działania powodującego uszkodzenie opony.
  • naturalnego procesu starzenia się gumy.
 9. Gwarancja na oponę nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu, za czasową niesprawność pojazdu, niewygodę oraz związane ze złożeniem reklamacji niedogodności lub koszty.
 10. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta (wobec Sprzedawcy) wynikających z niezgodności towaru z umową w oparciu o Ustawę z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

Gwarancja jest ważna przez okres 24 miesięcy od daty zakupu i do głebokości 1,6mm mierzonej na punkcie pomiarowym TWI. W przypadku zakupu detalicznego prosimy o zachowanie paragonu z podanym numerem; transakcji. Paragon stanowi podstawę do roszczeń reklamacyjnych. W przypadku zauważenia wady, bądź uszkodzenia opony prosimy o niezwłoczny kontakt i dostarczenie wadliwej opony na obręczy koła. Do reklamacji przyjmowane są opony bez jakichkolwiek śladów napraw.

III. ZASADY ROZLICZANIA UZNANYCH REKLAMACJI

 1. W przypadku uznania zgłoszonej reklamacji dokonuje się wymiany opony na fabrycznie nową a w przypadku przerwania produkcji reklamowanej opony dokonuje się zwrotu ceny zakupu opony, przy czym w przypadku wymiany opony, wymiana może nastąpić po wpłaceniu przez klienta kwoty odpowiadającej procentowemu stopniowi zużycia reklamowanej opony, a w przypadku zwrotu ceny zakupu opony, zwrot nastąpi z potrąceniem kwoty odpowiadającej procentowemu stopniu zużycia reklamowanej opony.
 2. Procentowy stopień zużycia reklamowanej opony oblicza się poprzez pomiar pozostałej głębokości bieżnika reklamowanej opony i porównanie jej z głębokością bieżnika opony nowej wg następującego wzoru:

  100 [1-(aktualna głębokość rzeźby w mm) / (głębokość rzeźby w nowej oponie w mm)]%