Dunlop SP Sport MAXX TT 225/60R17 99 V *

PRODUCENT
MODEL SP Sport MAXX TT
ROZMIAR 225/60R17
SEZON letnie
POJAZD osobowe
INDEKS PRĘDKOŚCI V
INDEKS NOŚNOŚCI 99Przeczytaj opinie o oponie Dunlop SP Sport MAXX TT

5/6

Ilość opinii: 46

Opona Dunlop SP Sport Maxx TT to opony letnie, które należą do wysokiej klasy premium. Marka Dunlop wchodzi w skład koncernu Goodyear. Do zalet opony Dunlop SP Sport Maxx TT zalicza się: bardzo dobre czucie podłoża, precyzyjne kierowanie na wszystkich nawierzchniach, dobrą stabilność na prostych drogach oraz przy pokonywaniu zakrętów, a także krótką drogę hamowania, zwłaszcza na śliskich nawierzchniach. Gwarantuje także redukcję zjawiska aquaplaningu i wygodę podczas jazdy. Przy jej tworzeniu używa się wysokiej jakości materiałów.

Oponę Dunlop SP Sport Maxx TT zaprojektowano specjalnie dla bardzo wysokich, sportowych osiągów. Jest ona połączeniem nowoczesnych materiałów i technologii. W celu zapewnienia kierowcy wysokiej jakości czucia drogi wykorzystano w stopce wzmocnienie z tworzywa Kevlar – sztucznego włókna o bardzo dużej odporności mechanicznej na rozciąganie, które używa się między innymi w kamizelkach kuloodpornych. Materiał ten pozwolił na uzyskanie sztywnej ściany bocznej. Jest ona niezwykle odporna na zmiany temperatury podczas jazdy. Opona Dunlop SP Sport Maxx TT zapewnia dużą stabilność oraz precyzję kierowania. Osiągnięto to dzięki zastosowaniu płaskiego profilu bieżnika z większą powierzchnią kontaktu z podłożem. Konstruktorzy wykorzystali także zróżnicowane proporcje gumy w stosunku do rowków bieżnika. Dzięki temu stabilność jazdy na zakrętach wzrasta, a zjawisko aquaplaningu redukuje się. Sztywne barki podpierające całą konstrukcję sprawiają, że woda efektywnie odprowadzana jest przez szerokie rowki znajdujące się centralnej części. Aby zapewnić optymalny rozkład ciśnienia podczas jazdy skorzystano z technologii MRT (Multi Radius Tread), dzięki czemu opona Dunlop SP Sport Maxx charakteryzuje się bardzo dobrym prowadzeniem, szczególnie podczas jazdy po łuku. Wykonano ją ze specjalnej mieszanki gumowej opartą o nanotechnologię. Znajdują się w niej mikrocząsteczki specjalnie dobranych polimerów i żywica. Gwarantuje to lepszą przyczepność oraz skraca drogę hamowania. W celu lepszego przylegania opony Dunlop SP Sport Maxx TT do obręczy wykorzystano w niej szczególny system mocowania, zapewniający bezpieczeństwo i wzrost stabilizacji trakcji.

Opona Dunlop SP Sport Maxx jest oponą letnią klasy Ultra High Performance (UHP). Zaprojektowano ją specjalnie dla aut wysokiej klasy o dużych pojemnościach i mocach silnika. Dobrze sprawdza się przy wysokich prędkościach. Z powodu symetrycznego wzoru opony Dunlop SP Sport Maxx montuje się ją według zaleceń producenta. Przeznaczona jest wyłącznie do użytku w warunkach letnich, gdyż przy niskich temperaturach traci swoje właściwości. Ważna jest zatem sezonowa zmiana ogumienia.

Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Pneumant, Dębica

Firma Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. (w stosunku do opon marek: Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Pneumant) oraz Firma Oponiarska Dębica S.A. (w stosunku do opon marki Dębica), zwane dalej odpowiednio Gwarantem, udzielają gwarancji na sprzedawane przez Gwaranta opony.
Terytorialny zakres gwarancji ogranicza się do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.

II. OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

 1. Gwarancją objęte są wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w oponach a stanowiące w szczególności wady wykonawstwa, wady materiałowe lub wady konstrukcyjne, o ile ujawnią się one w ciągu terminu określonego jak poniżej:
  • opony osobowe, dostawcze, 4x4 oraz motocyklowe - 5 lat od daty zakupu lub od daty produkcji.
  • opony ciężarowe pod marką Goodyear oraz Dunlop - 4 lata od daty zakupu lub 5 lat od daty produkcji, gwarancja nie obejmuje opon starszych jak 8 lat.
  • opony ciężarowe pod marką Sava oraz Fulda - 3 lata od daty zakupu lub 4 lata od daty produkcji, gwarancja nie obejmuje opon starszych niż 8 lat.
 2. Zgłoszenia reklamacji należy dokonać w punkcie zakupu opon.
 3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest:
  • wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego na formularzu opracowanym przez Gwaranta
  • dostarczenie reklamowanej opony do punktu przyjmującego reklamację
  • zgłoszenie reklamacji na zakłócenia jazdy (bicie, ściąganie, wibracje) oraz nierówności na boku niezwłocznie po rozpoczęciu eksploatacji tj. przy zużyciu opony nie więcej niż 10%.
 4. Od decyzji Gwaranta rozstrzygającej o uznaniu bądź nie uznaniu reklamacji, nie służy odwołanie do Gwaranta.
 5. W przypadku nie uznania reklamacji ewentualny zwrot opon odbywa się na koszt Klienta.
 6. Reklamacja winna być rozpatrzona w ciągu 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji w sposób określony w punktach 2 i 3.
 7. Niniejszą gwarancją nie są objęte jakiekolwiek opony z nieczytelnym/usuniętym numerem DOT i/lub nr fabrycznym i/lub datą produkcji, naprawiane, pogłębiane, bieżnikowane poza producentem oraz opony zużyte poniżej granicznej głębokości bieżnika TWI.
 8. Niniejszą gwarancją nie są również objęte opony uszkodzone wskutek, między innymi:
  • nieprawidłowego transportu, przechowywania i użytkowania opon, podczas których opona jest narażona m.in. na: odkształcenia wynikające z nadmiernych nacisków, uderzeń i udarów, oddziaływania substancji chemicznych (m.in. kwasów, zasad i innych materiałów żrących, materiałów ropopochodnych oraz ozonu i wysokich temperatur.
  • używania opon niezgodnie z przeznaczeniem i/lub parametrami technicznymi.
  • nieprawidłowego montażu lub demontażu np. bez użycia pasty monterskiej, w tym montażu opony na obręcz o niewłaściwym rozmiarze lub typie, lub na obręcz, która jest uszkodzona i/lub skorodowana oraz zastosowania podczas montażu dętki, ochraniacza lub zaworu o nieprawidłowym typie i wymiarze, innym niż zalecane przez producenta.
  • eksploatacji nadmiernie obciążonego pojazdu, powodującej przekroczenie dopuszczalnej nośności opon i/lub dopuszczalnych nacisków na osie wyszczególnionych na tabliczce znamionowej pojazdu i dozwolonej przepisami.
  • jazdy z nadmierną prędkością, nieprawidłowej techniki jazdy a w szczególności gwałtownego hamowania, przyspieszania i jazdy z zablokowanymi kołami.
  • niewłaściwego stanu technicznego pojazdu, w tym m.in. nieprawidłowej geometrii zawieszenia, nie wyważenia kół, uszkodzonych lub zużytych amortyzatorów, poduszek, tulei metalowo-gumowych, sprężyn, resorów, drążków reakcyjnych i innych elementów zawieszenia, a także nieprawidłowo działających systemów hamulcowych oraz antypoślizgowych (ABS, EBS, ASR, ESP).
  • eksploatacji opon z nieprawidłowym ciśnieniem wewnętrznym (za wysokim lub zbyt niskim).
  • nadmiernego zużycia wynikającego z eksploatacji pojazdu w ekstremalnych warunkach drogowych i pogodowych, oraz użycia opon w zawodach sportowych lub w innych wydarzeniach mających cechy współzawodnictwa sportowego.
  • przecięcia, przebicia oraz zakleszczenia ciała obcego pomiędzy kołami bliźniaczymi, stosowania łańcuchów, uderzenia o przeszkodę czołem bieżnika, barkiem lub bokiem opony, najechaniem na krawężnik, wyrwę w jezdni, wypadku lub kolizji itp.
  • szybkiego lub nierównomiernego zużycia bieżnika, w tym tzw. "poząbkowania".
  • odłupania, wyszarpania gumy bieżnika.
  • umyślnego działania powodującego uszkodzenie opony.
  • naturalnego procesu starzenia się gumy.
 9. Gwarancja na oponę nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu, za czasową niesprawność pojazdu, niewygodę oraz związane ze złożeniem reklamacji niedogodności lub koszty.
 10. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta (wobec Sprzedawcy) wynikających z niezgodności towaru z umową w oparciu o Ustawę z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

Gwarancja jest ważna przez okres 24 miesięcy od daty zakupu i do głebokości 1,6mm mierzonej na punkcie pomiarowym TWI. W przypadku zakupu detalicznego prosimy o zachowanie paragonu z podanym numerem; transakcji. Paragon stanowi podstawę do roszczeń reklamacyjnych. W przypadku zauważenia wady, bądź uszkodzenia opony prosimy o niezwłoczny kontakt i dostarczenie wadliwej opony na obręczy koła. Do reklamacji przyjmowane są opony bez jakichkolwiek śladów napraw.

III. ZASADY ROZLICZANIA UZNANYCH REKLAMACJI

 1. W przypadku uznania zgłoszonej reklamacji dokonuje się wymiany opony na fabrycznie nową a w przypadku przerwania produkcji reklamowanej opony dokonuje się zwrotu ceny zakupu opony, przy czym w przypadku wymiany opony, wymiana może nastąpić po wpłaceniu przez klienta kwoty odpowiadającej procentowemu stopniowi zużycia reklamowanej opony, a w przypadku zwrotu ceny zakupu opony, zwrot nastąpi z potrąceniem kwoty odpowiadającej procentowemu stopniu zużycia reklamowanej opony.
 2. Procentowy stopień zużycia reklamowanej opony oblicza się poprzez pomiar pozostałej głębokości bieżnika reklamowanej opony i porównanie jej z głębokością bieżnika opony nowej wg następującego wzoru:

  100 [1-(aktualna głębokość rzeźby w mm) / (głębokość rzeźby w nowej oponie w mm)]%