Dunlop SP Sport 5000 275/55R17 109 V

PRODUCENT
MODEL SP Sport 5000
ROZMIAR 275/55R17
SEZON całoroczne
POJAZD 4x4
INDEKS PRĘDKOŚCI V
INDEKS NOŚNOŚCI 109

Opona Dunlop SP SPORT 5000 jest modelem całorocznym zaliczanym do klasy wysokiej (premium) stworzonym przez markę będącą częścią Goodyear przez lata. Opona Dunlop SP SPORT 5000 stworzona została dzięki doświadczeniu utalentowanych konstruktorów firmy Dunlop, którzy od wielu lat przyglądali się wyścigom sportowych aut. W konstrukcji wykorzystano innowacyjny, nierównomierny bieżnik, gwarantujący jak największy kontakt opony z podłożem, dokładnie kierowanie i niedługą drogę zatrzymywania pojazdu zarówno na suchej, jak i mokrej drodze. Model Dunlop SP SPORT 5000, dzięki wspaniałej jakości materiału gumowego i ulepszonej rzeźbie, charakteryzuje się niezwykłą wytrzymałością na zdzieranie.

Opona Dunlop SP SPORT 5000 powstała specjalnie dla właścicieli doceniających wartość jazdy wygodnej i zdolnej do wysokich osiągów w każdych warunkach pogodowych. Twórcy opony użyli w konstrukcji technologii JLB, czyli bezzłączeniowych, nylonowych przekładek, wzmacniających budowę bieżnika i gwarantujących ochronę przed niszczycielskim działaniem odśrodkowej siły. Profil został więc uodporniony na wszelkie odkształcenia. Opona Dunlop SP SPORT 5000 i jej mocne opasanie nie boją się też żadnych usterek mechanicznych. Bieżnik posiada duży kontakt z drogą, dzięki płaskiemu profilowi. To z kolei umożliwia dokładniejsze kierowanie i jak najlepsze rozmieszczenie nacisków na powierzchni modelu. Opona jest wyjątkowo oszczędna i ekologiczna, dzięki zmniejszonym oporom toczenia. Dodatkowo, za sprawą wielokierunkowego systemu rowków, model Dunlop SP SPORT 5000 charakteryzuje się niedługą odległością zatrzymywania pojazdu na zwilżonej powierzchni oraz dużą kontrolą napędu. Woda jest skutecznie usuwana na boki, a bieżnik znajduje się w nieustannym styku z nawierzchnią, także w momencie osiągania wysokich szybkości. To wpłynęło na zmniejszenie niebezpieczeństwa aquaplaningu. Trakcja optymalizowana jest dzięki solidnym barkowym blokom, które wpływają też na ulepszenie przyczepności bocznej w momencie wchodzenia w strome zakręty. Bieżnik zbudowany został z unikalnej gumowej mieszanki, wzbogaconej krzemionką, zapewniającą wyjątkową trwałość i wytrzymałość na ekstremalne temperatury.

Opona Dunlop SP SPORT 5000 stworzona została z myślą o średniej i wysokiej jakości autach osobowych, posiadających potężne, mocne silniki. Sprawdza się też w eleganckich samochodach typu sedan, ale również sportowych, dynamicznych, stworzonych do wysokich osiągów. Opona Dunlop SP SPORT 5000 jest bardzo atrakcyjna wizualnie, a to za sprawą groźnej rzeźby i niskiego profilu, które efektywnie ubogacają image każdego auta.

Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Pneumant, Dębica

Firma Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. (w stosunku do opon marek: Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Pneumant) oraz Firma Oponiarska Dębica S.A. (w stosunku do opon marki Dębica), zwane dalej odpowiednio Gwarantem, udzielają gwarancji na sprzedawane przez Gwaranta opony.
Terytorialny zakres gwarancji ogranicza się do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.

II. OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

 1. Gwarancją objęte są wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w oponach a stanowiące w szczególności wady wykonawstwa, wady materiałowe lub wady konstrukcyjne, o ile ujawnią się one w ciągu terminu określonego jak poniżej:
  • opony osobowe, dostawcze, 4x4 oraz motocyklowe - 5 lat od daty zakupu lub od daty produkcji.
  • opony ciężarowe pod marką Goodyear oraz Dunlop - 4 lata od daty zakupu lub 5 lat od daty produkcji, gwarancja nie obejmuje opon starszych jak 8 lat.
  • opony ciężarowe pod marką Sava oraz Fulda - 3 lata od daty zakupu lub 4 lata od daty produkcji, gwarancja nie obejmuje opon starszych niż 8 lat.
 2. Zgłoszenia reklamacji należy dokonać w punkcie zakupu opon.
 3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest:
  • wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego na formularzu opracowanym przez Gwaranta
  • dostarczenie reklamowanej opony do punktu przyjmującego reklamację
  • zgłoszenie reklamacji na zakłócenia jazdy (bicie, ściąganie, wibracje) oraz nierówności na boku niezwłocznie po rozpoczęciu eksploatacji tj. przy zużyciu opony nie więcej niż 10%.
 4. Od decyzji Gwaranta rozstrzygającej o uznaniu bądź nie uznaniu reklamacji, nie służy odwołanie do Gwaranta.
 5. W przypadku nie uznania reklamacji ewentualny zwrot opon odbywa się na koszt Klienta.
 6. Reklamacja winna być rozpatrzona w ciągu 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji w sposób określony w punktach 2 i 3.
 7. Niniejszą gwarancją nie są objęte jakiekolwiek opony z nieczytelnym/usuniętym numerem DOT i/lub nr fabrycznym i/lub datą produkcji, naprawiane, pogłębiane, bieżnikowane poza producentem oraz opony zużyte poniżej granicznej głębokości bieżnika TWI.
 8. Niniejszą gwarancją nie są również objęte opony uszkodzone wskutek, między innymi:
  • nieprawidłowego transportu, przechowywania i użytkowania opon, podczas których opona jest narażona m.in. na: odkształcenia wynikające z nadmiernych nacisków, uderzeń i udarów, oddziaływania substancji chemicznych (m.in. kwasów, zasad i innych materiałów żrących, materiałów ropopochodnych oraz ozonu i wysokich temperatur.
  • używania opon niezgodnie z przeznaczeniem i/lub parametrami technicznymi.
  • nieprawidłowego montażu lub demontażu np. bez użycia pasty monterskiej, w tym montażu opony na obręcz o niewłaściwym rozmiarze lub typie, lub na obręcz, która jest uszkodzona i/lub skorodowana oraz zastosowania podczas montażu dętki, ochraniacza lub zaworu o nieprawidłowym typie i wymiarze, innym niż zalecane przez producenta.
  • eksploatacji nadmiernie obciążonego pojazdu, powodującej przekroczenie dopuszczalnej nośności opon i/lub dopuszczalnych nacisków na osie wyszczególnionych na tabliczce znamionowej pojazdu i dozwolonej przepisami.
  • jazdy z nadmierną prędkością, nieprawidłowej techniki jazdy a w szczególności gwałtownego hamowania, przyspieszania i jazdy z zablokowanymi kołami.
  • niewłaściwego stanu technicznego pojazdu, w tym m.in. nieprawidłowej geometrii zawieszenia, nie wyważenia kół, uszkodzonych lub zużytych amortyzatorów, poduszek, tulei metalowo-gumowych, sprężyn, resorów, drążków reakcyjnych i innych elementów zawieszenia, a także nieprawidłowo działających systemów hamulcowych oraz antypoślizgowych (ABS, EBS, ASR, ESP).
  • eksploatacji opon z nieprawidłowym ciśnieniem wewnętrznym (za wysokim lub zbyt niskim).
  • nadmiernego zużycia wynikającego z eksploatacji pojazdu w ekstremalnych warunkach drogowych i pogodowych, oraz użycia opon w zawodach sportowych lub w innych wydarzeniach mających cechy współzawodnictwa sportowego.
  • przecięcia, przebicia oraz zakleszczenia ciała obcego pomiędzy kołami bliźniaczymi, stosowania łańcuchów, uderzenia o przeszkodę czołem bieżnika, barkiem lub bokiem opony, najechaniem na krawężnik, wyrwę w jezdni, wypadku lub kolizji itp.
  • szybkiego lub nierównomiernego zużycia bieżnika, w tym tzw. "poząbkowania".
  • odłupania, wyszarpania gumy bieżnika.
  • umyślnego działania powodującego uszkodzenie opony.
  • naturalnego procesu starzenia się gumy.
 9. Gwarancja na oponę nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu, za czasową niesprawność pojazdu, niewygodę oraz związane ze złożeniem reklamacji niedogodności lub koszty.
 10. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta (wobec Sprzedawcy) wynikających z niezgodności towaru z umową w oparciu o Ustawę z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

Gwarancja jest ważna przez okres 24 miesięcy od daty zakupu i do głebokości 1,6mm mierzonej na punkcie pomiarowym TWI. W przypadku zakupu detalicznego prosimy o zachowanie paragonu z podanym numerem; transakcji. Paragon stanowi podstawę do roszczeń reklamacyjnych. W przypadku zauważenia wady, bądź uszkodzenia opony prosimy o niezwłoczny kontakt i dostarczenie wadliwej opony na obręczy koła. Do reklamacji przyjmowane są opony bez jakichkolwiek śladów napraw.

III. ZASADY ROZLICZANIA UZNANYCH REKLAMACJI

 1. W przypadku uznania zgłoszonej reklamacji dokonuje się wymiany opony na fabrycznie nową a w przypadku przerwania produkcji reklamowanej opony dokonuje się zwrotu ceny zakupu opony, przy czym w przypadku wymiany opony, wymiana może nastąpić po wpłaceniu przez klienta kwoty odpowiadającej procentowemu stopniowi zużycia reklamowanej opony, a w przypadku zwrotu ceny zakupu opony, zwrot nastąpi z potrąceniem kwoty odpowiadającej procentowemu stopniu zużycia reklamowanej opony.
 2. Procentowy stopień zużycia reklamowanej opony oblicza się poprzez pomiar pozostałej głębokości bieżnika reklamowanej opony i porównanie jej z głębokością bieżnika opony nowej wg następującego wzoru:

  100 [1-(aktualna głębokość rzeźby w mm) / (głębokość rzeźby w nowej oponie w mm)]%