01.12.2009 15:29
2

Etykiety na oponach już od 2012

Autor: opony.com.pl
Czym są etykiety na oponach, które zostaną wprowadzone po 1 listopada 2012 roku? Dlaczego mają się pojawić i o czym będą informować?

Ochrona środowiska
25 listopada tego roku projekt zaopatrywania opon w etykiety  został zatwierdzony przez Parlament Europejski. Nowe unijne oznaczenia pojawią się na oponach w formie etykiet, informujących o ich parametrach, poziomie bezpieczeństwa i wpływie na środowisko naturalne. Etykietowanie to odpowiedź na ogólnoświatowy proekologiczny trend, dzięki któremu każdy kierowca będzie mógł sprawdzić np. jaką efektywność paliwową zapewnia dany model opon. Nowe regulacje wspierają inne europejskie inicjatywy za kilka lat wszystkie samochody poruszające się na terenie UE będą posiadały czujnik, alarmujący o utracie ciśnienia w kołach TPMS.

Jaki jest cel etykietowania opon?
UE naciska na zmniejszenie oporów toczenia, ponieważ dzięki temu redukcji ulega zużycie paliwa, a tym samym emisja dwutlenku węgla do atmosfery. Etykiety, zawierające rozmaite informacje o oponach,  mają zmobilizować producentów do prac nad poprawą ich parametrów w taki sposób, by obniżenie oporów toczenia nie wiązało się z np. pogorszeniem przyczepności. Obecnie niskie opory toczenia niekorzystanie wpływają także na poziom emitowanego hałasu. Nowe przepisy mają doprowadzić do opracowania takich opon, które będą ciche, zachowają znakomitą przyczepność na mokrej nawierzchni oraz będą proekologiczne. Dodatkową zaletą etykiet jest to, że kupujący może bez odwoływania się do sprzedawcy sprawdzić, jakie parametry ma dana opona  i zdecydować, czy będzie to korzystny zakup.

Jakie informacje będą zawarte na etykietach?
Etykiety będą informować o poziomie bezpieczeństwa opony oraz o jej wpływie na środowisko naturalne. Oznaczenia będą mówiły o tym, jaka jest efektywność paliwowa danego modelu i jaki jest poziom emitowanego przez nią hałasu. W kategorii bezpieczeństwa pojawi się informacja o tym, jak opona zachowuje się na mokrym podłożu. Te trzy parametry ustalane są Regulaminem  117 WE Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych "Jednolite przepisy dotyczące homologacji opon w odniesieniu do emisji hałasu toczenia i przyczepności na mokrych nawierzchniach", do czego włączony zostanie obowiązek zbadania oporów toczenia.

Opory toczenia a oszczędność paliwowa
Im niższe opory toczenia, tym mniejszy jest zużycie paliwa. Zgodnie z nowymi przepisami efektywność energetyczna opon przyznawana będzie w 7 klasach od najwyższej A, do najniższej G. Oznacza to, że opona o klasie efektywności energetycznej A będzie zapewniała najniższy pobór paliwa, ponieważ jej opory toczenia będą znacznie obniżone. Opory toczenia wyrażane są wartością kg/t (ilość kilogramów na tonę). Przykładem może być opona o współczynniku 12kg/t, co oznacza, że jeśli opona podpiera masę o wadze 1 tony, to trzeba przyłożyć 12 kg siły, by uniknąć strat energii, wynikających z oporów toczenia.

Współczynnik oporów toczenia RRC (kg/t) Klasa efektywności energetycznej
RRC ≤ 6.5 A
6.6 ≤ RRC ≤ 7.7 B
7.8 ≤ RRC ≤ 9.0 C
Pusta D
9.1 ≤ RRC ≤ 10.5 E
10.6 ≤ RRC ≤ 12.0 F
RRC ≥ 12.1 G

Przepisowy hałas
Etykieta będzie posiadała oznaczenie głośnika z wartością decybeli, bez podziału na klasy, informujące o poziomie hałasu zewnętrznego generowanego przez opony. Unijny przepis nakazuje, aby najniższą dopuszczalną wartością były 72 dB, która jest mniejsza od obecnej standardowej głośności o 4 dB.

Przyczepność na mokrym podłożu
Testy wykażą, jak dana opona spisuje się na mokrej nawierzchni w porównaniu do opony porównawczej, której parametry wskazuje Regulamin 117. Jeśli konkretny model zaliczony zostanie do klasy A oraz przyznany mu zostanie kolor zielony oznaczać to będzie, że sprawuje się on lepiej na takim typie podłoża o 55% w stosunku do opony badawczej. Najniższa klasa G oznaczana kolorem czerwonym będzie wskazywać na to, że konkretna opona radzi sobie lepiej od badawczej tylko o 10%. Badanie ma celu wykazanie, jaką drogę hamowania na mokrym podłożu ma dany model im krótszą, tym do wyższej klasy zostanie zaliczony.

G - współczynnik przyczepności na mokrej nawierzchni Klasy przyczepności na mokrej nawierzchni
155 ? G A
140 ? G ? 154 B
125 ? G ? 139 C
Pusta D
110 ? G ? 124 E
G ? 109 F
Pusta G

Opony niewymagające etykietowania
Niektóre opony zostaną wyłączone z etykietowania, będą to opony stanowiące fabryczne wyposażenie samochodów oraz udostępniane na rynku wymiany dla aut osobowych, dostawczych i ciężarowych. Należy jednak pamiętać, że w przypadku takich opon wyłączeniu ulega:

  • Poziom przyczepności na mokrym podłożu dla opon ciężarowych i dostawczych
  • Poziom hałasu i efektywności energetycznej dla profesjonalnych opon off-roadowych
  • Opona bieżnikowana
  • Opona kolcowana
  • Opona typu T (do użytku tymczasowego)
  • Opona o średnicy mniejszej niż 254 milimetry lub większej niż 635 milimetrów
  • Opona o indeksie prędkości F (mniejszy niż 80km/h)
  • Opona dla aut zarejestrowanych pierwszy raz przez 1 października 1990 roku


Wygląd etykiety
Etykieta będzie rodzajem naklejki umieszczonej na bieżniku. Typ naklejki będzie zbliżony do tego, jaki można spotkać np. na lodówkach. Budowa naklejki będzie dwudzielna jedna część dotyczyć będzie efektywności energetycznej, druga zaś, podobna do obecnie stosowanych etykiet komercyjnych, zawierać będzie markę, gamę i rozmiar. Minimalny rozmiar etykiety wynosi 75 na 110 milimetrów. Jeśli naklejka będzie większa, to będą musiały zostać zachowane proporcje pomiędzy jej elementami np. fragment poświęcony oporom toczenia musi pozostać największy, zaś informacje komercyjne nie mogą zajmować więcej niż 4:5 powierzchni obligatoryjnej.

Termin wprowadzenia etykiet
Nowe przepisy zaczną obowiązywać po 1 listopada 2012 roku i do tego czasu państwa UE muszą dostosować do nich swoje prawo.

Informacja o etykietach
Ideą wprowadzenia etykiet jest to, aby każdy kierowca mógł samodzielnie określić, z jakimi oponami ma do czynienia, jaki jest poziom ich bezpieczeństwa, czy są proekologiczne itd. By wprowadzenie etykiet miało sens, należy stosować je możliwie szeroko tak, by na stałe zagościły w świadomości użytkowników opon. Dlatego UE rozpoczęła kampanię informacyjną, mająca na celu oswojenie kierowców z nowymi przepisami.
Zadbano o to, by informacje o oponach i etykietach dostępne były w rozmaitych formach tak, aby każdy zainteresowany mógł się z nimi zapoznać. Materiały rozpowszechniane będą zarówno jako druki jak i w postaci elektronicznej.
Wprowadzenie etykiet nie oznacza jednak, że sprzedawcy, czy konsultanci utracą miejsca pracy będą oni zobligowani o tego, aby udzielić kupującemu kompletnych informacji na temat opony, którą jest on zainteresowany oraz odpowiedzieć na pytania dotyczące etykiet.
Osoba kupująca opony oraz każda zainteresowana tym tematem będzie mogła skorzystać także z zawartości stron WWW dystrybutorów, na których zmieszczone będą informacje odnośnie: rozumienia piktogramów na etykietach oraz klauzuli mówiącej o tym, że bezpieczeństwo na drodze i zużycie paliwa zależą w dużej mierze od prowadzącego, który dzięki umiejętnej technice jazdy oraz regularnemu sprawdzaniu ciśnienia w oponach może wpływać na jakość podróży oraz przyczepność na mokrym podłożu.
Wszystkie te zabiegi mają na celu podniesienie stanu wiedzy i świadomości osoby nabywającej opony, dzięki udostępnieniu jej kompletu informacji na temat danego modelu.


Przyszłość
Za 5 lat Komisja Europejska przeprowadzi rewizję limitów i być może wprowadzi kolejne kryteria, które zostaną objęte badaniami oraz umieszczane będą na etykietach opon. Pojawić się mogą klasy dotyczące np. odporności na poślizg, zachowania opony w czasie pokonywania zakrętów, czy obowiązek etykietowanie opon bieżnikowanych.

Etykiety nie tylko w UE
Kraje UE nie są jedynymi, które wprowadzają etykiety na oponach. W Stanach Zjednoczonych oraz w Japonii również trwają prace nad takimi regulacjami. W amerykańskim stanie Kalifornia etykiety będą dodatkowo poszerzone o informację dotyczącą trwałości opon.Komentarze